Giriş Yapın


Şifremi Unuttum

Kayıt Olun


Kayıt Olarak Oyun Kurallarını Kabul Ediyorum.

Oyun Kuralları

Kullanıcı Sözleşmesi


Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi
1. Taraflar
İşbu Üyelik ve Kullanım Sözleşmesi (Bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır), www.taksiweb.com internet sitesine üye olan veya üye olmaksızın internet sitesi altında sunulan hizmetleri kullanan ("Kullanıcı") arasında elektronik olarak onaylamıştır.
2. Sözleşmenin Konusu
İşbu Sözleşme’nin konusu Kullanıcı tarafından www.taksiweb.com alan adı ve buna bağlı alt alan adları (“İnternet Sitesi”) altında sunulan hizmetlerin kullanım şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
3. Genel Hak ve Yükümlülükler
3.1 Kullanıcı, Taksiweb sistemine üye olurken vermiş olduğu tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu, bunların yanlış olmasından kaynaklanabilecek her türlü zarardan ve yaptırımdan münhasıran sorumlu olduğunu, Taksiweb’ın bu yönde uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı tarafından belirlenen ve kendisine münhasır kullanıcı adı ve şifrenin gizliliğinden Kullanıcı sorumlu olup, bunların kendi kusuru veya ihmali neticesinde üçüncü kişilerin eline geçmesinden ve bu sebeple uğrayabileceği zarardan Taksiweb’ın herhangi bir sorumluluğu yoktur.
3.2 Kullanıcı tarafından, Taksiweb sistemi kullanılırken ve sisteme her türlü içerik temin edilirken Türkiye Cumhuriyeti’nde uygulanan ve yürürlükteki her türlü mevzuata uygun davrandığını, bu içeriğin genel ahlaka uygun olduğunu, üçüncü kişilerin herhangi bir hakkını (kişilik hakları, fikri ve sınai mülkiyet hakları, vb.) ihlal etmediğini; aksi yöndeki davranışından dolayı Taksiweb’ın uğrayabileceği her türlü zararı derhal ve nakden tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.3 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nde kendisi veya diğer Kullanıcılar tarafından temin edilen içeriklerin (yorum, yazı, fotoğraf, video, ilan, vb.) bunu ilk olarak yükleyen kişiye ait olduğunu ve bu nedenle Taksiweb'ın bu içerik nedeniyle herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığı kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca, Kullanıcı kendisi tarafından temin edilen içerik nedeniyle münhasıran sorumlu olduğunu ve bunlardan dolayı doğabilecek her türlü ihtilaf ve tazminat talebinden Aral’ı bağışık tutmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.4 Kullanıcı, İnternet Sitesi üzerinde online ödeme yöntemleri ve kredi kartı kullanımı gerektiren işlemlerde, kart malikinin rızası ile işlem yapacağını, ters ibraz nedeniyle oluşacak avukatlık masrafı dahil her türlü masraf ve zarardan münhasıran sorumlu tutulacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.5 Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin çalışmasını durdurucu veya engelleyici işlemlerde (spam, virus, truva atı, kötü niyetli diğer yazılımlar, vb.) bulunmayacağını veya bu yönde işlemlerde bulunan üçüncü kişilerle irtibat içerisinde olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.6 Kullanıcı tarafından, işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin ihlal edilmesi ve/veya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı veya diğer merciler tarafından talep edilmesi halinde, Taksiweb'ın Kullanıcı’nın oluşturmuş olduğu hesabı askıya alma, silme ve bir daha hesap açma imkanını elinden alma hakları ve bunlardan bağımsız olarak tazminat talep etme hakkı saklıdır.
3.7 İşbu Sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Taksiweb'ın her zaman tek taraflı olarak Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma, dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Kullanıcı, Taksiweb'ın bu yöndeki işlemine peşinen rıza göstermekte olup, bu nedenle Taksiweb’den bir tazminat talep etmeyeceğini beyan ve kabul eder.
3.8 Kullanıcı, yasal ve ticari sebeplerle, Taksiweb tarafından kendisinin internet servis sağlayıcısının adı ve internet protokol (IP) adresi, erişim tarihi ve saati, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan internet sitesinin adresi gibi bilgileri saklamasına rıza gösterdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
3.9 Kullanıcı tarafından, kişisel bilgilerinin Taksiweb veya iş ortakları tarafından tanıtım, haberleşme ve reklam amacıyla kullanılabileceğine, bu hususta kendisine, İnternet Sitesi üzerinde aksi yönde beyanda bulunmadığı sürece, gerek e-posta ve gerekse kısa mesaj-SMS gönderilebileceğine rıza gösterilmiş olduğu kabul, beyan ve taahhüt edilir. Söz konusu kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması için Taksiweb tarafından azami çaba sarfedilecek olup, bu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı Taksiweb'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.
3.10 Taksiweb tarafından, Kullanıcı’nın kişisel veri ve bilgileri yasal nedenlerden dolayı ve/veya resmi mercilerin talebi üzerinde, Kullanıcı’nın önceden izninin alınmasına gerek olmaksızın ifşa edilebilir.
3.11 Taksiweb, İnternet Sitesi’nin sorunsuz çalışması için azami gayreti gösterecek olup, sistemin hatasız çalışacağını taahhüt etmemekte ve kullanıcıların verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve bunlara gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı, İnternet Sitesi’nin kullanımından doğabilecek herhangi bir zarardan dolayı Taksiweb'ın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder. Aral münhasıran kendi takdirine bağlı olarak, İnternet Sitesi’nin tamamımını veya bir kısmını değiştirebilir, silebilir veya bazı hizmetleri geçici veya kalıcı olarak askıya alabilir.
3.12 İnternet Sitesi Taksiweb'ın kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir ve Taksiweb bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan hiç bir surette sorumlu değildir.
3.13 Taksiweb , İnternet Sitesi’nin genel görünüm ve dizaynı ile İnternet Sitesi’ndeki tüm bilgi, resim, marka, alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir. Internet Sitesi’nde bulunan hiçbir Materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. Internet Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine hareketlerden dolayı Taksiweb'ın hukuki ve cezai talepleri ve burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

4. Sözleşmenin Tadili
, İnternet Sitesi’nde mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. İnternet Sitesi’nin kullanımı ya da siteye giriş yapılması ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır.
5. Sözleşmenin Feshi
İşbu Sözleşme, Kullanıcı veya Taksiweb tarafından herhangi bir sebeple üyeliğin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır.
6. İhtilaflerin Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin aynı pc , cep telefonu, tablet ile oyuna bağlananlar oyundan men edilirler.
7. Yürürlüğe Girme
Kullanıcı tarafından, üye olarak kayıt olması anından veya İnternet Sitesi’nde sunulan hizmetleri kullanmaya başlamasından itibaren işbu Sözleşme’nin tüm hükümlerinin okunduğu ve onaylandığı kabul edilir.

Oyun Kuralları

1. İlk olarak "Araç Satın Al"a gidin ve istediğiniz aracı satın alın

2. Eğer aracıalacak paranız yoksa "Tiko Al" sayfasından istediğiniz kadar Tiko satın alabilirsiniz

3. Garajınızdaki araçlar hiç durmadan sizin için altın üretecektir. Deponuz dolması gibi bir durum yoktur. Bu altınları "Altınları Sat" sayfasından satabilirsiniz.

4. Her başarılı satışta (100 Altın = 1 Tiko olacak şekilde) Tiko kazanacaksınız. Gelen Tikoları biriktirip yeni araçlar satın alabilir ve daha hızlı kazanabilirsiniz. Ayrıca Biriken TL lerinizi ödeme eşiğine gelince çekebilirsiniz. (Tikolarınızdan dönüştürmelisiniz ve 5000 Tiko = 1 TL'dir)

5. Hergün en fazla satışı yapan ilk 3 şoföre Tiko ödülü verilir. "Ödüllü Sıralama" sayfasından skorları takip edebilirsiniz.

6. Ayrıca sınırsızca "Çekiliş" sayfasındaki çekilişe katılabilir ve yüksek ödüller kazanabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1.